Bygg och markarbeten i Dalarna.

Vi är ett bygg och anläggningsföretag med säte i Säters kommun, vi sträcker oss från Dalarna med omnejd ner till mälardalen och Stockholm. Vi är ett bra och sammansvetsat lag som tillgodoser er den bästa kompetensen och god kvalitet. Med full entreprenad så har vi lösningarna för er med goda samarbetspartners och pålitliga underentreprenörer. Anlitar du oss så lovar vi ett gott samarbete från start till avslutat uppdrag. Med vänliga hälsningar, ledningen

Rotarbeten

Vi åtar oss renoveringar, ombyggnationer och tillbyggnader. Funderar ni på att renovera eller bygga om så har ni möjlighet till rotavdrag.  I dagsläget är rotavdraget 30% och max 50 000 kr per person för arbeten gjorda på stamfastigheten, garaget eller sommarstugan. För mer information om rotbidrag, kontakta oss eller läs mer på Skatteverkets hemsida. skatteverket.se

Anläggningsarbeten

Vid anläggningsarbeten är det endast Dräneringsarbete och anläggning av vatten och avlopp som kan ge Rotavdrag, såvida det är sammankopplat med fastigheten. Även återställande av mark efter rotarbete ger avdrag så länge det sker i direkt anslutning till rotarbetet.

Entreprenad

En totalentreprenad karaktäriseras av att entreprenören själv utför, eller låter för egen räkning utföra, projekteringen. Beställaren har som underlag vanligen lämnat ifrån sig någon form av enklare handlingar, där krav på den tänkta funktionen framgår, men inte exakt hur något skall vara. Entreprenadformen kallas ibland på grund av detta för funktionsentreprenad. Det standardavtal som gäller för totalentreprenader är ABT (Allmänna bestämmelser för totalentreprenader avseende byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten).

Samarbetspartners

Karl Hedin
Marbodal
Beijer Byggmaterial